Dnes bychom se zaměřili na téma výpočet procesní způsobilosti. Jedná se o poslední disciplínu, kterou provádíme v rámci fáze Measure. Občas od klientů slýchám mírné obavy z tohoto tématu a narážím na ne úplně jasnou a přesnou znalost některých výpočtů, které se k tomuto tématu váží. Myslím ale, že se není čeho bát. V rámci Lean Six Sigma projektů slouží tento výpočet k jedinému a celkem očekávatelnému účelu, a sice k možnosti porovnat výkonnost procesu před zlepšením a po jeho zlepšení. Nic víc za tím nehledejme.

Analýza procesní způsobilosti vlastně není nic jiného než výpočet toho, jak námi zlepšovaný proces plní či neplní zákaznické požadavky. Nejedná se tedy zatím o analýzu kořenových příčin procesního problémů, ale o analýzu výkonnosti procesu, a to ještě předtím, než jej budeme zlepšovat. Existuje vícero způsobů, jak tuto analýzu provést.

Typické rozdělení možností většinou vychází z toho, jakými daty jsme náš procesní výstup měřili. Jestli za pomoci spojitých dat, či za pomoci diskrétních dat. U spojitých dat můžeme využít metody Z bench nebo takzvaných klasických indexů známých pod zkratkami CP, CPK, PP a PPK.

U diskrétních dat existuje také vícero možností. Velmi častý způsob je dnes výpočet pomocí indexu PPM tedy „Parts Per Million“ anebo čím dál populárnější index DPMO tedy „Defects Per Million Opportunities“.

Všechny výše zmíněné indexy pak můžeme snadno vyjádřit také pomocí tzv. hodnoty Sigma (Sigma value).

Ještě bych opět připomněl důležitost správné přípravy měření, konkrétně výběru správného vzorku. Důležitá je jeho reprezentativnost a správná velikost. U výpočtu způsobilosti hraje také roli, zda máme data krátkodobá či dlouhodobá. V neposlední řadě je třeba ověřit, zda se v procesu nevyskytují extrémní hodnoty a jaké máme rozdělení dat, tedy zda normální či jiné než normální rozdělení.

To vše by měl na svém projektu Green Belt či Black Belt zvládat, nicméně netřeba panikařit. V dnešní době se tyto analýzy a s nimi spojená pravidla již nemusí provádět manuálně. Se vším může výrazně pomoci statistický software, například Minitab nebo Sigma XL.

Vypočítaná hodnota procesní způsobilosti nám v závěru projektu poslouží k porovnání s novou hodnotou procesní způsobilosti určenou na znovu naměřených procesních datech. Získáme tak jednoznačný důkaz o procesním zlepšení.

 

Příště se zaměříme na analýzu procesních dat, konkrétně na správnou grafickou analýzu.