Neustálé změny v organizaci jsou pro většinu organizací častým jevem. Vnější tlaky, jako jsou rostoucí ekonomické nároky, potřeby zákazníků, globální konkurence a technický rozvoj nutí společnosti buď se přizpůsobit, nebo reagovat tím, že budou průběžně rozvíjet své vlastní aktivity.

Podporujte zlepšení

Organizace většinou čelí těmto tlakům rychlejším vývojem služeb a produktů, opakovanými programy snižování nákladů, reorganizací, investicemi do IT technologií a fúzemi a akvizicemi. Většina z nás se domnívá, že z tohoto stavu není žádný útěk a roste frustrace a rezistence ke změnám. Jen málo lídrů investuje do schopnosti organizace zvládat změny a přijmout je (Change Management).

Úspěšné koncepty řízení firem mají jednu společnou věc: Zlepšování a inovace jsou přijímány jako běžná věc všemi zaměstnanci. Všichni věří, že kontinuální zlepšení je klíčem k vyšší efektivitě řízení. Toto, pokud se podaří dostat do DNA zaměstnanců, je velký kulturní posun. Zvažte proto začít změnou kultury. Vnímejte toto jako strategickou iniciativu a přínos. Položte si otázku, jaký strategický program řízení změn je nutný pro uskutečnění takového kulturního posunu? Jak dosáhnout kultury, ve které lidé hledají zlepšení ve svém úsilí? Zde je pár triků:

Vytvořte vizi, která dodává energii

Vize není jen prohlášení o současné situaci a popis budoucnosti. Měla by být spíše o novém přístupu k pochopení řízení a vytváření hodnoty. To neznamená, že manažeři pouze žádají své zaměstnance, aby přijali zcela nový postoj, ale musí začít sami u sebe. Kulturní posun (změna kultury) je zahájen typicky připraveným vzdělávacím programem, kde se manažeři učí a sdílejí nové nápady řízení. Tento program zavádí účinné, participativní a inovativní pracovní metody, které vytvářejí inspirativní atmosféru a zároveň se dotýkají emoční stránky lidí.

Vytvořte novou architekturu

Osoby zodpovědné za změnový program kultury společnosti musí být pečlivě vybrány a vyškoleny. Jejich nejdůležitějším úkolem je navrhnout novou infrastrukturu – způsob řízení. V tradičních organizacích tyto nové role obvykle přebírají vedoucí oddělení, ačkoli často nevědí, jak se zlepšit. Proto je nezbytné, aby kandidáti byli dobře vybíraní a vyškolení.

Naplánujte svou cestu

Dalším krokem je naplánovat program změn a projekty. Řízení kulturních změn je proces učení. Celé řízení změn je více novým stylem života než projekt, který představuje jednorázovou změnu daného stavu. Tento proces nikdy nekončí, učení a zlepšování bude pokračovat neomezeně.

Zaveďte komunikaci a zapojení

Kulturní posun vyžaduje nové myšlení, zcela nový postoj a chování. Klíčové je pochopení toho, kdo jsou zúčastněné strany (stakeholdeři). Všichni tito lidé budou ovlivněni novým způsobem vedení. Musíme velmi pečlivě zvážit, proč by měli podporovat tuto iniciativu? Proč by neměli vzdorovat této změně? Čím důležitější je přijetí změny, tím nutnější je zapojení těchto lidí do procesu zavádění změn. Lidé se s větší pravděpodobností zaváží k činnostem, které si sami plánovali. Není to tedy jen o dobré komunikaci či dialogu, důležité je i vytvoření času a prostoru pro efektivní participaci.

Měření a vyloučení rizika

Vždy, když tým manažerů převezme odpovědnost za řízení změny, obvykle se ohlíží na spojení nákladů a času. Zároveň by se však měli ujistit, že nové procesy, postupy a normy také zlepšují výkonnost a tvorbu hodnoty. Toto je problém s kvalitou. Vždy se snažte nový koncept vyzkoušet, odpilotovat.

Vysoce výkonná organizace

Protože cesta vede přes sociální systém společnosti, je složitá. Zde je klíčové slovo „Change Dialog“. Change Dialog lze popsat jako novou metodologii pro realizaci změn a inovací za účelem dosažení optimálního výkonu.

Začněte již dnes

Kultura je strategickou otázkou, vize vytváří nezbytný pocit naléhavosti. Vzhledem k tomu, že potřebujete čas na to, abyste se naučili nový způsob myšlení, přijali nové postoje a nové chování, je důležité, abyste začali již dnes.

Autor: Anssi Juutilainen