Projektové řízení. Metodika. Nástroje. Ale jak s těmi nástroji pracovat? Jak je používat při práci? Co ještě jako projekťák mohu a nemohu dělat? Projekťák je zodpovědný za dodání projektu. Jaké má kompetence a pravomoci? Jak má vést projektový tým, aby společně dodali to, co se od projektu očekává?

Na trhu je mnoho školení o různých metodikách. Ve většině případů se jedná o „tvrdé“ dovednosti – vytvořit WBS, naplánovat aktivity, používat různé metody řízení rizik, atd. Když budete správně používat tyto „tvrdé“ znalosti a dovednosti – správně vyplněná tabulka a neprůstřelný projektový plán – zaručí vám to úspěšné dodání projektu? Podle mě NE. To je jen jedna strana mince. Projektové řízení je v dnešní době hlavně o umění rozumět zadání projektu, vnímat potřeby firmy a zákazníka a potřeby projektového týmu a skloubit je tak, aby došlo k jejich uspokojení. Tedy mnohem více o „měkkých“ dovednostech. O uvědomění si „své role“ jako projektového manažera a o umění motivovat projektový tým a vytvářet pro jeho členy takové podmínky, aby se vám společně dobře pracovalo.

 

Lenka Čápová, Senior konzultant ICG