Práce projektového manažera vyžaduje řadu dovedností, znalosti postupů a schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí role projekťáka. Na jedné straně jde o dovednosti technického charakteru – plánování zdrojů, časové řízení, řízení rizik… Na straně druhé o vedení týmu, ale i jednotlivců, a hlavně o facilitaci změny dodávané projektem.

Řízení a vedení jsou dvě jasně odlišitelné dimenze. Kotter ve své knize A Force For Change (1990) vnímá management (řízení) jako „dělání věcí správným způsobem“ a oproti tomu leadership (vedení) jako „dělání správných věcí“. Jinak lze také říci, že manažer řídí úkoly (plánuje práci, deleguje úkoly, koordinuje úsilí a zdroje, kontroluje hotový úkol…) a leader vede lidi (staví tým a motivuje jej, vytváří týmovou – projektovou – kulturu, poskytuje příležitosti k rozvoji lidí, vysvětluje cíle…).

Tradiční projektový management je hlavně o proaktivním řízení úkolů. V dnešní době ale už jen pouhé „CO“ nestačí. Velký důraz se klade i na to „JAK“.

Proaktivní versus reaktivní styl projektového řízení

Jaký styl řízení a vedení projektů je ten váš? Chcete se dozvědět více o roli projektového manažera a o tom, jaké jsou jeho klíčové kompetence a jak s nimi pracovat? Přijďte se dozvědět více – přihlaste se na školení „Myšlení projektového manažera“.

Autor: Lenka Čápová, konzultantka ICG