Představujeme vám nový kurz Auditor TPM od autorů Richarda Hoduláka a Josefa Procházky.

Trénink Auditor Total Productive Maintenance (A-TPM) doručuje účastníkům ucelenou znalost kritické revize aplikovaného systému efektivní údržby. Posluchači jsou schopni používat standardizovanou techniku pro audit, samostatně auditovat strojní celky a zařízení, porovnávat stav aplikace TPM s dalšími podniky.

Proč vzniklo školení Auditor TPM?

Primárním cílem byla realizace zeštíhlení Lean techniky a inovace této metodiky směrem k agilním technikám řízení. Naším mottem se stala slova Lee Morrisona: „Neexistují pokročilé techniky. Jsou jen základy dělané dobře.“ Přezkoumali jsme dostupnou praxi aplikace TPM a objevili jsme systémové kritické nedostatky a příležitosti. Pro audit TPM jsme vyvinuli standardizovanou techniku umožňující s minimálními zdroji revidovat ztrátovou příležitost na zařízení a porovnat tuto příležitost s dalšími zdroji příležitosti, jinými stroji. Na základě výstupů je možné sestavit a přesně zacílit odborný tým pro razantní a rychlé získání nalezené příležitosti.

Co dokážeme objevit při auditu?

Následující příklady byly výchozím bodem pro tvorbu tohoto kurzu:

Co dokážeme objevit při auditu TPM.

Kdo Vás bude školit?

Jaké jsou naše zkušenosti s TPM systémem?

Richard Hodulák

TPM jsem ve svém pracovním životě potkal z mnoha stran. Má první práce byla údržbář v balírně kávy. Jako technik jsem organizoval sklad nástrojů s tisíci položkami. Jako řídící technolog jsem pracoval s FMEA, FMEACA analýzami a zlepšoval stoje a linky. Jako odborný specialista jsem implementoval TPM do dvou továren. Prošel jsem tréninkem ČSPÚ pro manažery údržby. Jako technický ředitel brněnského Honeywellu jsem vedl údržbářské a technické týmy továrny. Jako konzultant Lean Six Sigma přicházím k TPM ze strany zákazníka a uživatelů strojů.

Propojuji odborné světy a díky LEAN technice se na zařízení dívám očima zákazníka. V průběhu kurzu vás tento přístup budu učit.

Josef Procházka

TPM je pro mne známé především ze strany člena implementačního týmu, a to přesně v roli Lean experta a TPM koordinátora. Vedl jsem několik projektů uvnitř korporátů jako Siemens a Danaher, kde mi představili sladkou teorii. V korporátu a následně jako konzultant jsem se ale seznámil i s nemilosrdnou praxí a ve společnostech jako Interplex, nebo ITT jsem vedl projekty, na které mne TPM teorie nemohla nikdy připravit.

Praxí jsem si našel cestu a dokázal se zorientovat v TPM světě a LEANu vůbec. V našem společném bloku vám pomůžu vyvarovat se chyb a nastavit TPM systém tak, aby vám OPRAVDU fungoval.

 

Přijďte si s námi změřit vaši příležitost k razantnímu zlepšení! První dva běhy školení nabízíme za zvýhodněnou zaváděcí cenu – 18 000 Kč + DPH / os. a 16 000 Kč pro dalšího účastníka ze stejné firmy.

Více informací o školení Auditor TPM