production_header

Hledáme hostitelské závody

Pro realizaci tréninků LEAN EXPERT a Auditorů TPM

 

Jsme trenéři lean technik. Školíme specialisty, kteří umí přinést své společnosti novou hodnotu.

Nejlepší trénink lean odborníků probíhá v reálném prostředí výrobních procesů, na analýze a řešení skutečných výrobků.

Naše technika kombinuje výuku teorie s aplikací jednotlivých technik v reálném procesu. Bezprostředně po pochopení v teoretickém bloku přecházíme na výrobní linku / zařízení a aplikujeme znalosti v analytickém / realizačním workshopu.

» Hledáme společnosti, které nám umožní na vlastních procesech trénovat nové experty. «

Co získáte hostováním?

 • Vyškolíme vám 3 vaše vlastní experty zdarma
 • Analýzu vašeho procesu zkušeným seniorním konzultantem zdarma
 • Externí pohled na příležitosti vašeho procesu týmem účastníků složeným z techniků, inženýrů a manažerů předních technických společností.
 • Přineseme analytický a realizační Kaizen a najdeme příležitosti, navrhneme řešení, v některých technikách, s vaším souhlasem, bezprostředně realizujme změny.
 • Výstupy workshopů, analýz a datových rozborů

Co obnáší hostování?

 • Mít procesy, které nejsou důvěrné
 • Uvítáte, že váš hýčkaný proces je podroben kritické analýze skrytých příležitostí týmem externistů z různých továren
 • Máte provoz, kde se můžeme pohybovat se skupinou 15 osob
 • Máte zasedací místnost s projektorem

Jak dbáme o bezpečnost vašeho procesu?

 • Hostitel má „právo veta“ na účastníka kurzu / konkurenční společnost
 • Předkládáme vám ke schválení seznam účastníků kurzu
 • Hlídáme předem, aby k vám nepřijela na trénink vaše konkurence
 • Předem vás navštívíme, zodpovíme dotazy a připravíme trénink
 • Výstupy (data, materiály, analýzy) zůstávají vaším majetkem a účastníkům jsou postoupeny jen s vaším souhlasem
 • V případě potřeby můžete zajistit důvěrnost vaším NDA

 

Programy hostování využily desítky společností, příkladem uvádíme: Foxconn, Grammer, Philip Morris, Intersnack, Witte Automotive, Iveco a další.

V případě vašeho zájmu vám zprostředkujeme možnou diskuzi o hostování a efektivitě programu s místními manažery a techniky.

Máte zájem o hostování našeho školení?

Kontaktujte nás!