Vyškolení Black Belti, Green Belti nebo lidé zajišťující procesní zlepšování se s největší pravděpodobností někdy ocitnou v situaci, kdy budou muset vysvětlovat jiným, co je Six Sigma a jak může pomoci společnosti. Budou čelit především otázkám na náklady implementace a nebudou tolik probírány přínosy. Pokud chcete přínosy správně vysvětlit zaměřte se na tyto aspekty:

Finanční úspory

Finanční úspory (peněžní benefity) jsou často klíčovým cílem zavedení Six Sigmy. Co se zdá být poměrně jasné, může budit několik sporných otázek.  Nalezení nákladů nekvality (COPQ – cost of poor quality) může být obtížné. Například pokud je projekt zaměřen na zlepšení propustnosti procesu, ale současná poptávka je nedostatečná, pak i při dosažení cíle není možné dosáhnout přínosů. V případě opačném, kdy poptávka je 20% nad skutečností a lidé musí dělat spoustu přesčasů, aby poptávky zvládli, poté projekt Six Sigma zaměřený na propustnost může dosáhnout značných přínosů.

Dalším obtížným prvkem při řešení nákladů špatné kvality (COPQ) je skutečnost, že při řešení hlavního procesního problému se někdy řeší i řada menších věcí, které jsou v souvislosti s hlavním procesem. Obvykle se tyto „vedlejší“ řešení problémů do přínosů neuvádějí. Například zvýšení produktivity procesu může například zvýšit spokojenost zaměstnanců, nižší tlak z managementu či snížit náklady na materiál. V rámci six sigmy by přínosy měly obsahovat komplexní vyjádření všech přínosů

Zlepšení celkového bussines procesu

Six Sigma projekt neslouží jen k dosažení finančních úspor, ale je to program, který pomáhá zlepšit proces ze zákaznického či firemního pohledu.

Stále však zůstává otázka: „Jak vysvětlujete kolegům Six Sigma?“

Trojúhelník přínosů (Tvorba hodnoty, Provozuschopnost, Konkurenční výhoda)

Trojúhelník přínosů (Tvorba hodnoty, Provozuschopnost, Konkurenční výhoda)

Nástroj, který nám může pomoci vysvětlit cíle programu Six Sigma v organizaci se nazvaná Trojúhelník přínosů. Často se používá i v strategii marketingu a především jednoduše ukazuje, co společnost musí poskytovat svým zákazníkům, aby dosáhla zisku.

Všechny strany ziskového trojúhelníku

Tři strany trojúhelníku tvoří aspekty: tvorba hodnoty, provozuschopnost a konkurenční výhoda. Všechny jsou důležité pro to, aby společnost byla efektivní, zisková. Organizace musí vyniknout ve všech třech oblastech, pokud chce být mezi nejlepšími. Jako v trojúhelníku, i v realitě jsou všechny tři aspekty navzájem propojeny – výkon jedné strany bude mít dopad na strany ostatní.

Pokud efektivita vnitřních procesů (vliv na provozuschopnost) nejsou dobře optimalizované, bude pro společnost obtížné vytvářet hodnotu a být vysoce konkurenceschopná. Zde je právě síla Six Sigmy. Metodika je zaměřena na procesy v rámci organizace.

Společnosti, které používají procesní zlepšení, usilují o provozní dokonalost. Six Sigma je strukturovaná, datově orientovaná metoika, zaměřená na efektivitu procesů (primárně s cílem snížit variabilitu). Six Sigma jako metodika může, resp. musí podporovat všechny tři strany trojúhelníku, tedy zaměřovat se na provozuschopnost, tvorbu hodnoty a konkurenční výhodu.

Zdroj: iSixSigma.com, Bas Franken – How to Explain Six Sigma by Using the Profit Triangle