Inovace produktu by měla být provedena před začátkem vývoje. To znamená, že musí být jasné, jak nový produkt bude vydělávat peníze: víc, rychleji, delší dobu než existující produkt a než produkt konkurenční.

Do procesu vývoje by měl vstupovat produkt v podobě zadání s cílem navrhnout konstrukci, postavit prototyp, otestovat ho a validovat ho. Problémem v mnoha firmách je, že do vývoje jde vágní, nekompletní zadání nového produktu, kde se očekává, že během vývoje vývojáři na něco mimořádného přijdou. Ve vývoji je málo času na generování inovací, experimentování, selhávání. Vývoj má svůj časový plán a limity. Pod časovým tlakem proto z vývoje přijde řešení, které má spíš inkrementální příspěvek k hodnotové propozici pro zákazníka.

Inovace vyžaduje čas na syntézu nové neodolatelné hodnotové propozice. Inovace vyžaduje zbavit se tržního, technického, procesního a byznysového rizika experimentováním, testováním. Je to proces selhávání, učení se, ovládnutí něčeho nového. Majitelé by neměli litovat peněz a měli by vyčlenit zdroje na experimentování. I kdyby při zapojení nejlepších kreativců 9 z 10 připravovaných inovací neuspělo, ta desátá může být průlomovou nabídkou, se kterou firma úspěšně vstoupí na trh a zcela změní pravidla hry (gamechanger).

Při inovacích platí, že poměr úspěšných inovačních byznysů vůči inovačním námětům se řídí druhou nebo dokonce třetí odmocninou. Tzn. 1 úspěšný inovační byznys vyžaduje spuštění tří inovačních projektů, které vzešly z 10 experimentů. Aby bylo spuštěno 10 inovačních experimentů, bylo potřeba 100 kvalitních inovačních námětů. To je realita.

inovace produktu

Jde o to naučit se trefovat do „černého“ několika levnými cvičnými střelami předtím, než vsadíme na červenou 13 s jistotou výhry. Tzn. vykonat inovaci předtím, než se spustí vývoj, protože to už jsou velké investice.