Pokud chcete zjistit, zda vaše nápady na nový proces nebo nový obchodní model fungují, je nezbytný pilotní provoz. Logika „udělej prototyp – změř užívání – pouč se z něj – a rozvíjej dál“ ukáže, zda se nápad ujme v krátkém čase a s malými vloženými prostředky. Průkopníkem této logiky je Google Sprint s jasným postupem a krátkým pětidenním časovým rámcem.

Chcete dosáhnout vysokého dopadu ve velmi krátkém čase? Vyzkoušejte Google Sprint. Stanovte si cíl změny, např. realizovat nový proces (interní nebo zákaznicky orientovaný) nebo vyvinout nový produkt ve velmi krátkém časovém horizontu. Důraz spočívá na vývoji prototypu a obvykle jej provádí tým podpořený vstupy skutečných uživatelů. Metoda založená na Design Thinking byla zavedena a testována společností Google Ventures a převzaly ji týmy po celém světě. Doufáme, že vás tento článek navnadí a pomůže vám při realizaci vašeho vlastního Sprintu.

Pět dní na dosažení ambiciózních cílů

Společnou prací ve Sprintu můžete měsíce času zkrátit do pěti dnů. Přeskočte čekání na uvedení produktu a raději použijte realistický prototyp, abyste zjistili, zda nápad funguje. Největší výhodou je, že si můžete velmi rychle „prohlédnout“, resp. „osahat“ hotový produkt a otestovat reakce zákazníků ještě předtím, než přijmete jakékoli rozhodnutí o investici. Příprava je zde zásadní. Před zahájením Sprintu je potřeba mít před sebou tu správnou výzvu a ten správný tým. Budete také potřebovat plných pět dní času jako prostor pro váš Sprint. Chcete-li být úspěšní, držte se striktně procesu. V den zahájení Sprintu váš tým určí problém a vybere jeho důležitou část, na kterou se zaměří. Následující den navrhnete různá řešení na papíře. Třetí den přijdou na řadu těžká rozhodnutí a vaše nápady se promění v testovatelnou hypotézu. Čtvrtý den rychle vyrobíte prototyp. Pátý den jej otestujete s lidmi, potenciálními uživateli.

5 kroků Google Sprintu

Google Sprint 5 kroku

Správný proces je zásadní

1. DEN: Jasná představa o problémech a cílech

Diskuse první den vytvářejí cestu pro celý sprintový týden. Na začátku se dohodnete na dlouhodobém cíli. Dále popíšete a zmapujete všechny výzvy. Poté požádáte odborníky ve vaší společnosti, aby se podělili o své znalosti. Nakonec si vyberete cíl: ambiciózní, ale zvládnutelnou část problému, kterou můžete vyřešit během jednoho týdne.

2. DEN: Inspirace a návrh řešení

Po celém prvním dni, který jste věnovali pochopení problému a výběru cíle pro váš Sprint, se můžete zaměřit na řešení. Druhý den začíná inspirací: přehledem existujících možností a generováním nápadů, které můžete i kombinovat a vylepšit. Odpoledne bude každý účastník skicovat koncept, prototyp podle čtyřstupňového procesu, který klade důraz na kritické myšlení před uměleckým zpracováním. Také začnete plánovat zákaznický test na 5. den tím, že budete získávat zákazníky, kteří odpovídají cílovému profilu.

3. DEN: Rozhodnutí, které řešení zvolíte.

Do dnešního rána budete mít vy a váš tým hromadu nápadů na řešení. To je skvělé, ale je tu také jeden problém: nemůžete vytvořit prototypy pro všechna a ještě je následně otestovat. Den začnete kritikou jednotlivých řešení a rozhodováním, která z nich mají největší šanci dosáhnout vašeho dlouhodobého cíle. Vlastně prioritizujeme a vylučujeme jednotlivé možnosti konceptů. Odpoledne vyberte vítězné varianty, které např. pomocí skic překlopíte do tzv. storyboardu.

4. DEN: Sestavení prototypu

Čtvrtý den si osvojíte filozofii „fake it“ a proměníte storyboard v prototyp. Reálná předloha je vše, co potřebujete k testování se zákazníky. A tady je ta nejlepší část: díky tomu, že se zaměříte na tu část vašeho produktu nebo služby, která je zaměřena na zákazníka, můžete svůj prototyp dokončit během jediného dne. V tento den se také ujistíte, že je vše připraveno na závěrečné testování pátého dne, a to tak, že potvrdíte harmonogram, zkontrolujete prototyp a napíšete scénář rozhovoru.

5. DEN: Testování se zákazníky

Váš Sprint začal velkou výzvou, skvělým týmem a ničím jiným. Do 5. dne jste vytvořili slibná řešení, vybrali to nejlepší a postavili realistický prototyp. Už jen to by vydalo na působivě produktivní týden. Ale vy se posunete ještě o krok dál, když budete dělat rozhovory se zákazníky a učit se tím, že budete sledovat, jak na váš prototyp reagují. Díky tomuto testu má celý Sprint smysl. Na konci dne budete vědět, jak daleko musíte zajít a co přesně dělat dál.

Poslední slovo o týmu: Doporučujeme, aby se do sprintového týmu zapojilo přibližně čtyři až sedm lidí. Může mezi nimi být facilitátor, designér, osoba s rozhodovací pravomocí, produktový manažer, inženýr a někdo z klíčových obchodních oddělení společnosti.