Měření času cyklu přináší v praxi svá úskalí. Připravil jsem pro studenty Lean školení jednoduchý přehled klíčových situací, se kterými se můžeme setkat. Ať pomohou i Vám.

1 pracoviště – 1 pracovník

Čas cyklu (CT) se vždy rovná procesnímu času (PT). Čas práce na 1 ks se bude shodovat s intervalem, ve kterém se objeví výrobek na výstupu.

cas cyklu

3 stejná pracoviště

Procesní čas budeme měřit průměrem z nějakého množství hodnot naměřených na každém pracovišti. Např. Máme 3 pracoviště, na každém naměříme 10 hodnot. Tedy PT bude průměrem z 30 hodnot. Protože máme 3 stejná pracoviště s průměrným časem, podělíme průměrný PT třemi. Získáme čas cyklu.

cas cyklu

1 zařízení do kterého vložím více kusů a zapnu cyklus.

Například kalící pec, lakovna, CNC stroj, vstřikolis s mnoha cavitovou formou. Změříte procesní čas následovně: založíte kusy, zapnete stroj, proběhne cyklus, vyjmete kusy. Procesní čas podělíte počtem ks = čas cyklu.

cas cyklu

Průběžné zařízení

Procesní čas = založte kus, projde zařízením, vyjměte kus. Čas cyklu měříte jako interval na výstupu mezi výstupem jednotlivých kusů.

Poznámka!! Pokud máte automatické zařízení a měříte různé CT, nemáte nějaký zdroj variability? Program, pozice nástroje, mikroprostoj, porucha, nevybalancování vnitřní části stroje = aktivujte TPM!!!

cas cyklu

OPF – linka o toku 1 kusu

Procesní čas je součtem všech procesních časů. Čas cyklu linky měříme na výstupu obdobně jako u průběžného zařízení. V principu se čas cyklu rovná nejvyššímu času cyklu jednotlivé operace = úzké místo procesu.

cas cyklu

Automatická linka – robotické zařízení – skupina CNC strojů

Procesní čas je součtem procesních časů jednotlivých operací. Čas cyklu změříme na výstupu linky jako interval mezi dokončením jednotlivých výrobků. V principu je to stejné jako u OPF. Stroj s nejvyšším časem cyklu je úzkým místem.

Pozor: při určité situaci programování může vzniknout dynamicky pohyblivé úzké místo, a to je katastrofický scénář vaší produktivity.

cas cyklu