Školení s řadou praktických cvičení doplněných o studie a samostatné práce ve vaší výrobě i údržbě.


Ucelený výukový program implementace a kontroly Celkové efektivity strojů a zařízení. Obsahuje kompletní teorii pro zavedení TPM, rozšířené moduly zacílené na maximalizaci výkonu robotů a automatických linek, rozšíření o TPM pro efektivitu v Industry 4.0, rozšíření TPM pro MES systémy, propojení Lean technik do údržby, a naopak plnou implementaci údržby do štíhlého podniku.
Školení s řadou praktických cvičení doplněných o studie a samostatné práce ve vaší výrobě i údržbě. Provedeme Vás teorií, vysvětlíme na příkladech, procvičíte si na domácích úkolech ve vašem závodě. A po celou dobu se můžete ptát a my budeme odpovídat. Zapojíme Vás do benchmarkingu s kolegy v dalších továrnách.

Komu je určeno školení TPM 40

 • V prvé řadě manažerům, kteří chtějí pochopit, jak maximalizovat výkon svých zařízení.
 • V druhé řadě vedoucím a technikům údržeb, kteří umí svou odbornou profesi a chtějí se vzdělávat v systému řízení pro jejich oblasti.
 • A ve třetí řadě technikům, inženýrům, mistrům, leaderům výrobních jednotek, kteří se naučí vidět souvislosti, popsat příležitost a bezprostředně ji využít.

 Jak školení TPM 40 organizujeme?

 • Celkem 4 dny výuky v 8 ucelených blocích
 • Profesionální celobarevné školící materiály
 • Připravte si ve svém programu i čas na vypracování samostatných cvičení pro každý blok. V těchto cvičeních budete analyzovat, nebo implementovat na pilotním pracovišti aktuálně probírané techniky
 • V průběhu kurzu můžete konzultovat nastavení Vašeho systému
 • Doporučujeme vybrat si pilotní klíčový stroj a na něj soustředit všechna cvičení a analýzy. Využijte možností konzultací a nastavte novou úroveň efektivity TPM.

Osnova školení  TPM 40

Osnova školení TPM 40 - produktivita klíčových strojů

Proč k nám na školení?

 • Jsme praktici, kteří se mnoho let zabývají analýzou a řešením procesní výkonnosti. Z údržby jsme vzešli a dnes do ní vracíme s mezioborovými znalostmi.
 • Dlouhodobě studujeme výrobní ztráty a příležitosti z nich plynoucí a uvědomujeme si nezbytné inovace v metodice TPM.
 • Uvědomujeme si náročnost práce a vytvořili jsme model školení, který Vám umožní se zapojit i přes Váš nabitý program.
 • Provedli jsme inovace v metodice TPM, aby odpovídala současným potřebám Industry 4.0
 • Na TPM 40 metodicky navazuje kurz Auditor TPM, kde si můžete vyškolit Vaše interní auditory, aby výstupy z TPM 40 dokázali kontrolovat a zapojit do interního auditu firmy.
 • TPM není jen údržba a údržba není TPM. Jsme si vědomi této skutečnosti. Sestavili jsme pro Vás kurz aktivující, motivující. Kurz plný znalostí a aplikované praxe.