Google pro výraz „change management“ zobrazuje 3,5 milionu záznamů. Na Amazonu najdete dokonce až 50 000 knih zabývajících se řízením změn. To je nepřeberné množství poznatků o modelech, nástrojů, případových studií a nespočet rad pro manažery. A přesto dvě třetiny všech pokusů o změnu selhávají. Pokusili jsme se shrnout podstatu úspěšných změnových iniciativ do 12 zásad. Přečtěte si je a zamyslete se, které principy byly ve vašem projektu relevantní, které sami aplikujete, a kterým naopak nebyla věnována žádná pozornost.