Společnost Borcad s.r.o. je český výrobce sedadel 2. a 1. třídy pro evropské dodavatele vlakových souprav. Je dlouhodobým klientem ICG, spolupracujeme už více než 10 let. Skrze inovace a jedinečný design jsme tomuto klientovi pomohli stát se špičkou v odvětví zdravotní a kolejové techniky. Nyní však byla firma donucena se seriózně podívat na nízkou a klesající ziskovost svých produktů. A to z několika vážných důvodů. Velcí zákazníci, pro které Borcad dodává sedadla, prohráli několik významných tendrů kvůli vysoké ceně. Jejich tlak na snížení vlastních nákladů se tak přenesl na dodavatele – včetně společnosti Borcad. Bylo potřeba část úspor nákladů poskytnout i zákazníkům, aby uspěli v budoucích tendrech. Paralelně s tím docházelo ve firmě k navyšování mezd, ale i ke zdražení některých nakupovaných položek. Rozbíhající se byznys si navíc vyžádal stavbu nové výrobní haly financované přes úvěr od banky, což navýšilo fixní náklady. To vše se promítlo do snížené ziskovosti produktů. Proto se majitel firmy rozhodl aplikovat pilotně projekt Product Cost Savings na jednu produktovou řadu, která tvoří podstatnou část tržeb, a tímto odstartovat změnu ve firemním myšlení ve vztahu k nákladům. Cílem je dosáhnout akceptace nového paradigmatu: „Je stejně důležité nejen navrhnout funkční, spolehlivý a žádaný produkt ale i navrhnout ho tak, aby přinášel mimořádnou ziskovost při dosažení cílových nákladů.“

Product Cost Saving je nový přístup ke snižování výrobkových nákladů, který integruje několik systémových přístupů, a to vše procedurálním, systematickým způsobem. Vychází ze změny paradigmatu a tvrdí, že náklady jsou ovlivněny nejen volbou konstrukce, ale také produktovou strategií, tedy rozhodnutím, které požadavky chce nebo nechce firma obsluhovat. Ekonomiku produktu, nezávisle na konstrukci, ovlivňuje i nákupní strategie firmy – na jakém trhu a jak chytře nakupuje.

Změny produktu pro snížení nákladů

Prozkoumali jsme všechny požadavky na tento typ produktu a přehodnotili úroveň jejich plnění ze strany Borcadu. Našli jsme několik příležitostí, kde bylo možné ušetřit náklady změnou míry plnění očekávání zákazníků a následnou změnou konstrukce. Následovalo několik sezení se zákazníky za účelem ověření těchto změn (pro ujištění, že změny nevnímají jako snížení hodnoty nebo jako potenciální riziko).

Kromě toho jsme snížili rozmanitost součástek z hlediska materiálu, různých výrobních a montážních metod. Další zásadní změnou bylo, že jsme snížili počet dílů o 50 %. To se projevilo v redukci materiálových, výrobních a montážních nákladů.

Zásadně jsme změnili montážní strukturu některých klíčových konstrukčních uzlů, abychom dosáhli snížení montážních nákladů, které po materiálových nákladech, tvořili největší položku. Po jednání s dodavatelem se nám podařilo přejít ze profilů svařovaných ve firmě na nákup hotových profilů ze standardní nabídky. To vedlo zejména ke zkrácení času svařování, přechodu z ručního na robotické svařování, a tím k radikálnímu snížení nákladů.

Změny systému pro snížení nákladů

Nestačilo snížit náklady. Se zákazníky byl potvrzen nárůst objemů objednávek o 30 % ze střednědobého hlediska, ale bylo jasné, že výrobní systém nebude schopen v současném stavu tento nárůst zvládnout. Proto byla provedena celá řada změn v nákupním procesu a systému, ve výrobním procesu a výrobním systému (zvýšení výkonu lakovny o 25 %), v montážním systému (nový layout montáže, nastavení cílového taktu, vybavení pracovišť nářadím atd.), v plánování (přechod na nový informační systém) ale i změny v technologičnosti montáže dílů a podskupin (úpravy vrchního a spodního rámu pro možnost robotického svařování a eliminaci ručního svařování). Pilotní testy nového systému ukázaly schopnost dosažení cílové výkonnosti na 90 %, což bylo postačující.

Změny vlastnictví nákladů

Ukázalo se, že značnou část nakupovaných položek z hlediska nákladů tvoří čalouněné díly. Po analýze nákladovosti a vyjednávaní s dodavatelem bylo rozhodnuto přesunout tyto položky do firmy (insourcing) a vyrábět je o 25 % levněji. U několika dalších položek se podařilo změnit vlastnictví nákladů opačným směrem, outsourcingem na dodavatele s cílem snížení nákladů.

V rámci projektu jsme společně s multi-profesním týmem snížili přímé náklady na sedadlo řádově o desítky procent při zachování funkční kvality a spolehlivosti produktů. Během 10 měsíců trvání projektu se podařilo vyvinout, otestovat a validovat u zákazníka řešení s takovým finančním přínosem, jakého procesním zlepšováním není možné dosáhnout. Poskytli jsme metodiku, trénink, vedení projektu, spoluřešitelství. Protože šlo o uspořené náklady, výsledky projektu se viditelně projevily přímo i v nárůstu EBIDTA firmy.

New product after redesign

Existující produkt – dvojsedadlo Nový produkt po redesignu