Každý Lean specialista mi dá za pravdu, že součástí Lean transformace je neodmyslitelně i robustní proces efektivního řešení problémů. A dá to rozum, protože správnou aplikací Lean principů se dostanou na světlo problémy, nalezené zkoumáním neefektivních procesů. S nimi ale přichází i vyšší cíle jako kratší lead time, vyšší kvalita apod., které jednotlivě ale také tvoří určitou formu „problému“.

Přijde tedy celá řada nových problémů.

Bohužel v mnoha případech se k těmto novým problémům společnosti s neefektivním systémem řešení problémů dostanou jen povrchově. Proč? Existují tři symptomy, které na takový systém ukazují:

  1. Zahlcení systému projekty, které se neposouvají dále, jsou ve zpoždění, nebo se ještě vůbec neřeší
  2. Řešitelé mají dost práce s množstvím nevyřešených starých problémů
  3. Staré problémy nebyly vyřešeny na úrovni kořenové příčiny a neustále se znovu objevují

Zamyslete se. Už jste někdy slyšeli někoho říkat: „To jsme tu ale řešili už před rokem!“, „Jsme rozlítaní, všechno je ve zpoždění, nemáme zdroje na to přijímat nové projekty!“, „Snad se k tomu dostaneme příští kvartál.“, apod.?

Co to ale pro podnik znamená? Převážně to, že si zavírá dveře před svým rozvojem (který má ovšem každá organizace ve své strategii).

Setkávám se například s tím, že si toho společnosti nabalí na svá záda až příliš a snaží se za fiskální rok stihnout dokončit neskutečné množství projektů – což ale většinou spíš zapříčiňuje to, že blížící se konec roku hrozí nedosažením skoro žádného z vytyčených cílů. V honbě za „odreportováním“ splněných cílů, se pak kvalita zcela vytratí a převládne touha po kvantitě. Jinak řečeno po rychlosti bez rozumu.

Méně je někdy opravdu více….

Problém se následně vyřeší jen povrchově a na chvíli, anebo ještě lépe (nebo spíš hůře), problém se přesune k někomu jinému.

Řešení problémů bez konce, tedy bez jejich opravdového vyřešení, je jako chodit v kruhu a doufat, že do cíle snad už nějak dojdete. Chtít problémy řešit je dobré nasměrování, ale jestli se neustále vracíte na začátek – nerozvíjíte se nikam.

Pokud se zasekneme v řešení, anebo se neustále vracíme k těm samým problémům pořád dokola, je to známka pravého opaku rozvoje a pokroku, pro který existuje ošklivý název: stagnace.

Představte si v takovém prostředí začít aplikovat například něco tak robustního, jako jsou principy štíhlé výroby, kde základem je dostat vaše problémy na povrch. V problémy zahlcené organizaci by nerozvážný přístup k tomuto faktu byl spíše k újmě než k užitku.

Co doopravdy chcete a potřebujete k tomu, abyste se mohli rozvíjet – aby kdokoliv mohl – je dotahovat důležité věci do konce, zabetonovat je do svých základů a na těchto základech dál stavět.

Jinak řečeno, řešte problémy, které mají přímý vliv na vaše organizační cíle a strategii. Řešte je na úrovni kořenových příčin a vyřešte. Ověřte efektivitu procesu vůči cílům, nastavte kontrolní systémy a standardizujte – zabetonujte – upravený proces tak, aby byl nový stav udržitelný.

Přesun problému na někoho jiného není řešení!

Přestaňte stagnovat a nastartujte znovu svůj rozvoj.

Na našem školení A3/PDCA se naučíte co to znamená řešit problémy profesionálně, a jak se dostat z prokletí stagnace. Dáme vám nástroje i znalosti a budete-li chtít, pomůžeme a povedeme vás i dál po školení k opětovnému rozvoji.

A3/PDCA školení