Vedení zahájilo proces proaktivního organizačního rozvoje jako určitý druh kondiční přípravy. Byly zjišťovány podněty od zákazníků a v rámci workshopů pro zaměstnance byly zkoumány oblasti interního rozvoje. Všichni vedoucí pracovníci společnosti společně posoudili současný stav s jeho silnými a slabými stránkami a výkonné představenstvo společně s vedoucími pracovníky vytvořilo atraktivní obraz budoucnosti. Následně několik realizačních týmů důsledně pracovalo na rozvoji témat, jako je zlepšování podnikových procesů, návrh systému řízení inovací a nová pravidla pro projektově orientovanou spolupráci. Na příkladu této společnosti se jasně ukazuje, že podnikatelský duch, oceňující kultura a profesionální organizační uspořádání nejsou vzájemně protichůdné, ale nezbytné prvky pro dlouhodobé posílení vedoucí pozice na trhu.

V návaznosti na tyto aktivity byly zahájeny další rozvojové procesy s cílem upevnit vedoucí postavení na trhu. IT organizace byla dále profesionalizována metodou SCRUM a byly prováděny zásadní kroky směřující k větší spolupráci se sesterskou společností OeKBV, a to jak organizačně, tak kulturně.