Pro každého chirurga je běžné specifikovat pro každý odborný postup instrumentační stolek. Na kardiochirurgické jednotce v Standford Hospital and Clinics tak existovalo šest odlišných instrumentačních stolků pro každý typ případu, jeden pro každého chirurga.

V chápání Lean Six Sigma každá nikoli nezbytná složitost produkuje náklady, plýtvání a přispívá k mrhání časem. Takže ve Standfordu byli svoláni všichni chirurgové a byla jim položena otázka: „Nelze se zbavit některé z těchto variant?“ Chirurgové byli samozřejmě zpočátku skeptičtí: „Každý z nás potřebuje vlastní instrumentační stolek.“

Ale byla to skutečně pravda? Poté, co byli chirurgové donuceni se touto záležitostí blíže zabývat, uvědomili si, že existence šesti odlišných instrumentačních stolků má malý vliv na kvalitu péče poskytovanou pacientům. V průběhu několika schůzek se dohodli na standardním instrumentačním stolku. Oddělení nákupu tedy mohlo pořizovat méně typů nástrojů a také ušetřit koupí většího množství užívaných nástrojů.

Standfort pokračoval v aplikaci tohoto pravidla jednoduchosti i jiných konceptů Lean Six Sigma. Výsledek? Každoroční náklady na materiály se snížily o 25 milionů dolarů. Náklady na péči rovněž klesly: například průměrné celkové náklady na voperování bypassu se snížily o 40 % a úmrtnost na kardiochirurgické jednotce klesla z 7,7 % na 3,7 %.

Mnoho lidí a firem by na místě Standfordu přistoupilo k problému mnohem tradičněji a pokusili se připravovat instrumentační stolky rychleji či lépe a asi by si ani nepoložili otázku, zda je tolik stolků vůbec nezbytných.

Pokud se chcete seznámit se základy procesního zlepšování metodikou Lean Six Sigma nabízíme Vám základní školení Six Sigma Yellow Belt. Školení představí účastníkům sadu jednoduchých nástrojů a technik pro řešení (nejenom) procesních problémů s cílem dělat věci jednodušeji, kvalitněji a vždy ke spokojenosti zákazníka. Účastníci se naučí procesně uvažovat a rozpoznávat plýtvání a neefektivitu při své práci.

Zdroj: GEORGE, M., ROWLANDS, D. a KASTLE, B. Co je Lean Six Sigma?, ISBN 80-239-5172-6.