Jak vypadá prostředí podporující inovační kulturu?

Otevřené zóny pro setkávání, showroomy pro zaměstnance nebo flexibilní pracoviště jsou jen několika příklady prvků, které najdeme v inovativních kancelářských prostorách. Tyto prvky nejsou samoúčelné – prostředí, ve kterém pracujeme, výrazně ovlivňuje naše myšlení a jednání, a z tohoto důvodu jsou stále důležitější inovativní koncepce zařízení kanceláří.

Každý, kdo chce zaměstnance, kteří inovativně myslí, jim musí také poskytnout odpovídající prostor. Zatímco v roce 1879 stačila Thomasi Alvovi Edisonovi jednoduchá místnost, aby formuloval a otestoval první koncepce žárovky, způsob, jakým inovujeme v 21. století, se hodně změnil. Místo individualistického génia zavřeného v pracovně pracují na inovacích heterogenní týmy, které přemýšlí nad potřebami svých zákazníků, spolupracují s univerzitami, výzkumníky a dalšími partnery. Očekáváme produktivní a efektivní týmovou práci – nejlépe i napříč odděleními a v případě potřeby i bez ohledu na geografickou vzdálenost a časová pásma, a tomu musí být přizpůsoben prostor, ve kterém týmy fungují.

Jak přeměnit kancelář na prostor podporující inovace

V naší práci s firmami se opakovaně setkáváme s třemi klíčovými aspekty návrhů prostor podporujících inovace: prvky kreativní inspirace, neformálních zón a flexibilních struktur. Chcete-li motivovat zaměstnance, aby oni sami byli kreativní a inovativní, je zapotřebí kombinace těchto prvků. Nezáleží na tom, zda se jedná o přehodnocení celého konceptu kanceláře nebo o zlepšení existujícího prostoru s minimálními náklady. Zaměření se na tyto tři aspekty může být prvním důležitým krokem k úspěchu.

Plánovaná inspirace

Prvky podporující nové tvůrčí nápady a myšlenky: galerie minulých inovační projektů v různých fázích vývoje; galerie neslavně proslulých neúspěšných nápadů a inovací; interní showroom, ve kterém mohou zaměstnanci kdykoliv vyzkoušet všechny současné produkty, ale také interní továrna nebo laboratoř, ve kterých může každý vyrábět a testovat. Všechny tyto prostory mají potenciál inspirovat zaměstnance.

Spontánní navazování vztahů

Čím jsou si zaměstnanci bližší, tím více tvůrčí a inovativní atmosféra ve společnosti je. Největší podniky na celém světě se proto snaží vytvářet prostor, kde mohou jejich zaměstnanci trávit volný čas a neformálně se setkávat. Například v Googlu se nachází kurt pro plážový volejbal a v IDEO velká společná kuchyň s připravovanými kulinářskými specialitami. V malém měřítku může k podpoře vytváření vztahů a důvěry stačit dobře naplánovaná kuchyňka na přípravu kávy.

Flexibilita v každé pracovní situaci

Nejnovější inovace od společnosti Bene je dobrým příkladem. „Pixel by Bene“ vypadá jako obyčejná krabice, ale lze ji snadno využít jako židli, stůl nebo stojan. Inovační společnosti dobře vědí, že místnost by se měla ideálně přizpůsobit úkolu během několika málo jednoduchých kroků. Agilní týmy potřebují prostor namísto pevných kanceláří a flexibilitu namísto rutiny rozhodně více než příliš velký konferenční stůl v příliš malé konferenční místnosti.

Autor: Julia Jantschgi