V pátek 12. 10. se uskutečnil pod taktovkou ICG a BIC Plzeň Inovační maraton. V plzeňském Vědeckotechnickém parku se sešlo 16 studentů různých zaměření, kteří ve čtyřech speciálně sestavených inovačních týmech během 24 hodin nepřetržité práce zpracovávali inovační zadání dvou významných českých firem – AirBank a TV Prima.

logo airbank, prima

Týmy byly vybavené vším potřebným k práci – vlastní místností, veškerými potřebnými materiály, experty na daná témata i pečlivě připraveným inovačním procesem, kterým je provedli konzultanti ICG. Díky tomu se zvládli během pouhých 24 hodin dopracovat ze zadaného tématu, o kterém měli ze začátku pouze obecný přehled, až k několika detailně vypracovaným konceptům a jednomu hrubému prototypu, které reflektovaly situaci na trhu i potřeby zákazníka.

Pokud Vás zaujal koncept inovačního maratonu nebo možnosti spolupráce se studenty, neváhejte se na nás obrátit.

Na atmosféru akce a jednotlivé fáze, kterými studenti prošli, se můžete podívat ve fotoreportáži:

Jak inovační maraton probíhal: