Nick Norena (TriKlo LLC, Lean podnikatel a kouč)

Lean Startup (Lean inovace) je přístup zaměřený na efektivní řízení startupů a vytváření nových produktů a služeb. Běžný přístup k „vývoji nových věcí“ je napsat business plán, předložit ho investorům, vytvořit tým, představit produkt a začít prodávat jak se jen dá. Toto však nefunguje pro každého, hlavně ne pro startupy. Jednoduše řečeno, je to pro ně příliš komplikované, nákladné a zdlouhavé.

Lean principy redukují risk

Metodologie „lean start up“ je míň riskantní a zvýhodňuje experimentování nad strategickým plánováním, zpětnou vazbu od zákazníků nad intuicí a iterativní, agilní design nad tradičním projektovým rozvojem a testováním. Kořeny této metodologie jsou uloženy v Lean (vyvinuté Toyotou), kdy byly rychlost a hodnota vždy dominantními principy.

1-2-3: Vstávej. měř, vzdělávej se

Postup na vývoj nových produktů může být popsán ve třech krocích: 1. Vstávej 2. Měř 3.Vzdělávej se. Ve fázi Vstávej jsou ideje přeměněny v produkty a služby (ve formě hypotézy). Fáze Měř testuje hypotézy, což znamená, požádání potenciálních zákazníků a uživatelů o zpětnou vazbu (nazýváme to hlasem zákazníka). Ve fázi Vzdělávej se rozhodujeme, jestli je lepší řešení změnit anebo nechat. Na pilotní rozvoj jsou preferovány agilní techniky, které jsou během implementace rychlé a flexibilní.

StrandInovační Ekosystém

Během naší návštěvy Standfordské univerzity jsme měli šanci prodiskutovat přístup Lean startup s Nickem Norenem (TriKlo LLC, Lean podnikatel a školitel), který nám dodatečně vysvětlit důležitost vybudování vhodného inovačního ekosystému. Existuje 7 faktorů úspěchu, které musí být implementovány a seřazeny dohromady:

  1. Inspirace – Startup potřebuje najít správnou příležitost a stále zůstat inspirován. Inspirace může být nadějná v různých zdrojích jako například díky hlavním řečníkům, konferencím, inspirativním událostem,..
  2. Pískoviště – představuje potřebu mít prostor na inovaci.
  3. Zručnost – kladení správných otázek zákazníkům i investorům, aby jsme byli schopni vyvinout nové produkty a procesy. Tyto zručnosti musí být rozvinuty ve většině startupů díky koučinku a networkingu.
  4. Nástroje – které snižují náklady na inovaci startupů, náklady na rozvoj (např. Teoshop) a náklady na administrativu (místa pro spolupráci, HUBy).
  5. Vzdušná podpora – Investoři, kteří můžou podpořit kapitalizovaný rozvoj a investovat kapitál.
  6. Diplomati – někdo, kdo všechny lidi spojí dohromady, podporuje startupy myšlenkami, ideami (nejen kapitálem)
  7. Síť – mít komunitu, díky které se můžeme učit a být jí inspirováni.

Tento ekosystém potřebuje být neustále vylepšovaný, což je další paralelou k tradičnímu přístupu Lean (nazývaný KAIZEN).