Všichni, kdo se pohybují ve světě neustálého zlepšování a implementace metod štíhlé výroby se s termínem „Kaizen“ jistě už mnohokrát setkali.

Často tento japonský termín překládáme jako „Kai – Změna“ a „Zen – Lepší“, tedy něco jako změna k lepšímu.

Co vše se za tuto změnu k lepšímu dá schovat je různé. Kaizen workshopy, Kaizen kultura alias provést alespoň malé zlepšení každý den, Kaizen jako zlepšovací návrhy. Variací výkladu výrazu Kaizen je zdá se mnoho.

Mě, jako konzultanta, vždy ale zajímalo, jaký je opravdový význam. Vždy jsem věděl, že za vším, co je Japonské, je vždy ještě víc, než se na první pohled dá vidět. Hlubší význam. Něco, co my nevidíme, ale Japoncům to je jasné hned a věděl jsem, že nám všem ostatním něco uniká.

Po hlubším studiu a následné návštěvě Japonska, kde jsem měl možnost s pár místními „kolegy“ o této věci mluvit, vytáhl jeden z nich papír a malinkou tužku a začal kreslit… tedy spíše psát. Napsal toto:

Kaizen - zápis v kanji

Znaky, reprezentující nám všem tak dobře známý Kaizen.

První i druhý znak rozdělil na dva a popsal mi je takto:

Tohle je znak, který symbolizuje slovo „Já“, berme to spíše ale více jako naše vnitřní já. Náš vnitřní svět, naše duševno.
Tento druhý znak symbolizuje „Zbičovaná záda“. Piktogram ran na zádech po biči.

Když se nad tím člověk zamyslí a spojí si tyto dva znaky zase dohromady s jejich hlubším významem, nevychází mu zrovna slovo „Změna“, že? Spíše „Sebemrskačství“.Hlubší význam spočívá spíše v tom, že změna jako taková spočívá především v sebekontrole a disciplíně. Člověk se sám musí dostat ze své komfortní zóny a vědomě se tam držet. Protože cokoliv uvnitř ní, změnu nepřinese. Pouze návrat do starých kolejí.Musíme začít sami u sebe, a i když to bude moc nepříjemné, změny dosáhneme jen tehdy, pokud vytrváme a bolest, kterou budeme zažívat přijmeme, protože víme, že jen tak se dostaneme k cíli.

Pokračoval dál.

Další znak rozdělil horizontálně.

Tento znak, říkal, můžeme přeložit jako „Dobytek“ nebo „Ovci“.
 A konečně, tento znak znamená „Oltář“.

Dobytek na oltáři znamená jen jedno … „Obětování“.

Pokud chceme dosáhnout lepšího stavu, musíme něco obětovat. To hlavní, čeho se musíme vzdát jsou naše staré návyky a zvyklosti, protože to jsou právě ony, které nás drží v současném stavu. Musíme si uvědomit, jak se chováme dnes, a jak se chceme chovat, až přijde změna. Jakého chování se musíme zbavit, a co nového musíme přijmout? Jaké lidi musíme z našeho života vypustit, a kterými se nově obklopit? Jakých cílů se musíme nyní oprostit, abychom dosáhli toho nového?

Prostě logicky prioritizovat.

Nebude to snadné, ale dobrý cíl za to stojí.Tak až příště uvidíte někde napsáno „Kaizen“. Zkuste se zamyslet, co to pro Vás a pro Vaši firmu doopravdy znamená.