Navyklé postupy při transformacích hoďte přes palubu, změňte způsob myšlení u Vás ve firmě, zavádějte nové (agilní) metody, rozvíjejte samo-řídící organizace.

Změna a transformace v organizaci mají stovky tváří. Dnes se sotva najde podnik, který by se nezabýval tématy připravenosti na budoucnosti, agility, schopnosti inovovat produkty a služby či novými způsoby vedení lidí. Change Management Werkstatt  je platformou pro sdílení zkušeností mezi manažery, poskytuje náhled do zákulisí transformací a analyzuje úspěšnost přístupu Agile. Čekají Vás 2 dny inspirující výměny názorů, 15 případových studií od klientů ICG a 24 stěžejních nástrojů, které můžete začít používat hned další den.

1.  Den: Transformace v praxi

Představíme podněty k současným trendům v oblasti managementu změn a nahlédneme do zákulisí transformačních procesů. Společně si vysvětlíme různé aspekty agilní organizace, inovací, leadershipu, digitalizace, strategie a řízení. Co fungovalo dobře? Jaké výzvy se objevily? Jaké z toho vyplynulo poučení?

Příklady z praxe:

2. Den: Nástroje řízení transformací a změn

Praktické metody, které můžete okamžitě použít k naplnění výzev v oblasti změn u Vás ve firmě.  Vyberte si 4 z 24 metod, které se naučíte na kompaktních workshopech. Z workshopu si odnesete nejen cenné poznatky o našich nástrojích – domů odejdete s praktickými návody na použití všech 24 metod.

Metody a nástroje:

SCRUM live hack , Cultural Transformation Canvas, Market of Makers, Accountability, Agilní rozhodování, Agilní moderování, PAVE-Model, KANBAN, Empathizing for Innovation, Lean Canvas, …

Organizační informace

Kdy: 25.-26. Březen 2020
Kde: Vídeň
Cena: 890 EUR / den; 1.390 EUR / 2 dny

Celý program bude probíhat v německém jazyce.

Více informací a přihlašování na Change Management Werkstatt najdete zde.