Technika 3Z je pomůckou pro Lean workshopy k identifikaci plýtvání. Je přímočařejší a obecněji použitelnější než 9 druhů plýtvání. Současně má výrazný motivační účinek pro realizační fázi workshopu.

Jeden příklad: Prvním z devíti typů plýtvání je pohyb. Drtivá většina Lean specialistů vám poradí: Odstraňte veškerý (zbytečný) pohyb! To stejné se dočtete ve všech materiálech. Představte si ale situaci, kdy máte manipulantovi na VZV říci, že se podíváme na jeho práci s cílem, že odstraníme zbytečný pohyb. Pohyb je prací a živobytím tohoto člověka. Jaká je jeho motivace ke změně a k jejímu přijetí? A právě motivace změnu chtít, byla na začátku mé snahy k nahrazení 9 druhů plýtvání lepší a jednodušší technikou.

3Z

1.Z   ZBYTNOSTI
2.Z   ZLOZVYKY
3.Z   ZLOČINY

 

1.Z: ZBYTNOSTI

V procesu hledáme zbytečné činnosti. Typické zbytnosti najdeme pocity našeho těla:

Hledáme pocity! Pocity, které jsou v principu špatně a rádi se jich zbavíme. Najděte a popište zbytnosti.

2.Z:   ZLOZVYKY

Wikipedie definuje zvyk jako individuálně získaný, často nutkavý návyk. Špatný návyk pak definuje jako zlozvyk.

Hledáme podivnosti. Hledáme podivné způsoby. Hledáme podivné, komplikované postupy, které se nám zadřely pod kůži.

Hledáme zlozvyky, které bychom se chtěli odnaučit. Uvědomit si, že je máme a popsat, co je daný zlozvyk zač, je první krok k jednodušší práci bez zlozvyků.

3.Z:   ZLOČINY

Hledáme odchylky. Změny oproti definovaným standardům, postupům, normám:

Hledáme profesní hrdost. A skrze ni sledujeme kvalitu produktu a procesu.

Technika 3Z je založená na principu 3, který lze popsat takto:
Dívej se ve 3 kategoriích, zlepšuj maximálně 3 aktivity a vždy začni od 3.Z.

3Z jsem vymyslel proto, abych nemusel používat druhy plýtvání. Vysvětlení 3Z je rychlé, nepotřebujete prezentace.

3Z jsou malou inovací s velkým potenciálem. Vyzkoušejte si je na svém procesu.

Techniku 3Z naleznete zařazenu ve školení LEAN VALUE STREAM EXPERT.