Ve výrobních závodech Magna Powertrain v Lannachu, Ilzu a Albersdorfu pracuje od roku 2000 více než 3000 zaměstnanců, kteří vyvíjejí, vyrábějí a montují produkty pro portfolio hnacích systémů. Portfolio zahrnuje převodové skříně, spojkové systémy a převodovky přední a zadní nápravy.

Již řadu let se úspěšně dařilo zvyšovat produktivitu optimalizací procesů a dosahovat vysoké úrovně konkurenceschopnosti. Současně se v organizaci prosadila firemní kultura založená na hierarchii a mikromanagementu. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci tak již nemohli plně rozvinout svůj potenciál.

Tento aspekt měl být výrazně změněn společnou prací lídrů na transformaci jejich podnikové kultury. Skutečná odpovědnost za vedení, ocenění a důvěra byly ústředním bodem nového chování vedoucích pracovníků. Důležitou úlohu hrálo propojení programu s aktuálními výzvami a obchodními cíli. Výrazné zlepšení chování vedoucích pracovníků – dosažené díky programu – vedlo k významnému zlepšení celkové výkonnosti rakouských výrobních závodů.