Agilní transformace

Výzva

 • ICG podpořila transformaci společnosti na agilní organizaci prostřednictvím návrhové fáze, aby se stala účelově orientovanou organizací. ICG poskytla facilitaci Design Sprint workshopů v roli agilního kouče a pomohla nově definovat provozní model společnosti Roche. Jedním z klíčových výstupů je Příručka organizačního modelu na podporu implementace agilní organizace. Během workshopů ICG také podporovala vizuální facilitaci pro vizualizaci výsledků.

Řešení

 • Návrh nového provozního modelu zaměřeného na strukturu, procesy a lidi s interními zaměstnanci – dobrovolníky. Vedení řady Design workshopů a vytváření vysoce výkonných Sprint týmů. Tím, že během workshopů předvedeme, jak agilní rámec funguje, zprostředkujeme agilní zkušenost a uvolníme kreativitu zaměstnanců.

Dopad

 • Během série Design workshopů byla vytvořena nová agilní organizační struktura. Byly definovány nové postupy a hlavní zásady. Byly nastaveny nové role, aby se vytvořily vysoce angažované, kompetentní a inovativní týmy. Výsledky sprintů a nový provozní model byly graficky a vizuálně zdokumentovány a zveřejněny v příručce.

 

O projektu

Klient

Roche Slovakia s.r.o.

Rozsah projektu

Projekt se zaměřil na následující kritické prvky organizace:

 • Struktura: Přepracování organizace podle zákazníka.
 • Procesy: Integrace AGILE filozofií/metodik do kritických procesů: Inovace, rozhodování, řízení výkonnosti, technologie, obchodní plánování.
 • Lidé: Definice nových rolí a schopností pro podporu nového provozního modelu s mapováním talentů, analýzou nedostatků v dovednostech a doporučením školicího programu.

 

Design Sprint workshopy v číslech

 • Dny sprintu: 18
 • Účastníci vč. facilitátorů: 49
 • Flipcharty použité k návrhu nové organizace: 184 listů
 • Spotřeba kávy: 92 litrů
 • Agilní hry hrané za účelem vytvoření kreativních a vysoce výkonných týmů: 37

Agilní koučování

Úkolem agilního kouče podpořeného ICG bylo představit a ukázat zaměstnancům agilní hodnoty, vytvořit příležitosti k vyzkoušení nových nástrojů a způsobů práce. Agilní kouč podporuje sprintový tým složený ze zaměstnanců různých oddělení organizace, aby se z něj ve velmi krátké době stal vysoce výkonný tým. Vedle plnění cílů sprintu se agilní kouč stará o to, aby se tým učil novým věcem, bavil se a přistupoval k problémům kreativním způsobem, a to prostřednictvím facilitace různorodých aktivit a cvičení.

   

 

Chtěli byste se dozvědět více?