Společnost Boehringer Ingelheim provozuje výrobní závod ve Vídni jako součást své globální biofarmaceutické sítě. Poté, co bylo rozhodnuto o výrazném rozšíření tohoto provozu, bylo nutné definovat a navrhnout nové uspořádání. Za tímto účelem byly definovány některé základní kameny, jako je technologie, velikost atd., a také směrnice, které bylo třeba uplatnit při konkrétním návrhu organizace. Ústředním bodem byl koncept „Focused Factory“, tj. v zásadě zaměření na konkrétní technologii a klíčové procesy, a také „Agility, Accountability a Intrapreneurship – zkráceně AAI“ jako obecné směrnice pro návrh organizace, řízení a podnikové kultury.

V procesu trvajícím přibližně dva roky bylo cílem definovat rámec a cíle pro zřízení závodů, vyvinout, vyhodnotit a vybrat různé varianty pro závody a jejich funkce a podrobně je navrhnout. Souběžně s koncepčním návrhem organizace – procesů, struktur, vedení – bylo hlavním úkolem také připravit stávající organizaci na nadcházející změnu a zároveň položit základy pro růst daného pracoviště.

To bylo provedeno v čele s vedením organizace za intenzivního a strukturovaného zapojení odborníků a komunikace se zaměstnanci i dalšími relevantními zúčastněnými stranami.

Koncepce vytvořená v rámci přípravného procesu, a především zavedené pracovní struktury a angažovanost významně přispěly k tomu, že rozvoj závodu je dobře řízen i přes složitost a velikost projektu – např. nárůst počtu zaměstnanců o výrazně více než 100 %.