Firmy umí zvyšovat tržby, ale mají problém s tím, že o část vydělaných peněz přijdou z důvodů neúčinného managementu rizik, především v souvislosti s vývojem nových produktů:

1. Nižší tržby po uvedení produktu na trh vůči plánovaným v projektu z důvodu nižší prodejnosti, nižší realizované ceně, zpoždění uvedení na trh o 1 až 2 roky.
2. Vyšší náklady na záruční servis než se projektovalo, vyšší přímé náklady než projektované, vysoké vícenáklady na nekvalitu v procesech.
3. Horší návratnost vyvolaných investic u nového projektu než se počítalo, delší doba vývoje, vysoké procento projektů ve zpoždění a dlouhé zpoždění uvedení do výroby.
4. Vyšší investice z důvodu předělávky návrhů, prototypů, mzdových vícenákladů.
5. Vyšší provozní kapitál (nářadí, přípravky, zásoby) než se projektovalo.

Na 70% tyto ztráty mají svůj původ už v procesu vývoje. Design to Risk academy Vám pomůže tato rizika dostat pod kontrolu během vývoje nového produktu.

Design to Risk

Design to Risk je konstrukční metodika zaměřená na návrh robustních produktů a k nim vztažených procesů, které jsou odolné vůči negativnímu působení plánovaných a nepředvídatelných hrozeb. Metodika učí, jak tyto znalosti aplikovat už během vývoje produktu a souvisejících procesů pro prevenci, detekci a mitigaci rizik. Jak řídit vývojové projekty z hlediska rizik, jak rozvíjet ve firmě risk management na technických a vývojových útvarech firmy jako manažerské a exekutivní téma.

Více se dozvíte také v článku „Design to Risk“.

Hlavní témata jednotlivých tréninkových modulů

  • Modul 1 – Risk Management – jak se účelově dívat na riziko a měřit ho během vývojového procesu, aby bylo možné vykonat účinnou a efektivní prevenci, nasadit detekci a pojistit to mitigací pro minimalizaci škod? Jak  rozvíjet risk management jako manažerskou agendu a schopnost pracovníků s ní nakládat?
  • Modul 2 – Product Design to Risk – Jak navrhovat produkty, robustní vůči působení stresorů a nepředvídatelným událostem a spolehlivě doručovat požadovanou funkcionalitu?
  • Modul 3 – Process Design to Risk – Jak navrhovat procesy odolné vůči chybám bez jejich přenositelnosti do produktů?
  • Modul 4 – Development Project to Risk – Jak navrhovat, uskutečňovat, řídit a ukončovat vývojové projekty z hlediska minimalizace všech typů rizik (funkční, procesní, projektové)?

Každé téma je doplněno vystoupením hosta a exkurzí do průmyslových firem.

Struktura programu Design To Risk academy