Rádi bychom Vás informovali o možnosti využití dotačního programu od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na školení ICG a tím prohloubit a doplnit znalosti nutné pro Váš kariérní růst a zvýšit tak Vaši šanci na získání nového zaměstnání či pozice v rámci současné společnosti. V tomto programu, kde ICG-Integrated Consulting Group může díky své kvalitě nabízet svá školení, máte šanci na získání dotace ke kurzu – jinými slovy, Úřad práce Vám bude dotovat výraznou část nákladů na školení.


Jaké jsou podmínky pro přihlášení do kurzu?

Pokud Vás zaujal nějaký z našich kurzů a chcete jej absolvovat, můžete jej vyhledat v databázi. Stačí si vybrat kurz, který můžete absolvovat vzhledem k Vašim časovým možnostem, a vyplnit přihlášku, ve které dáte souhlas s Vaším zařazením do evidence zájemců o zaměstnání, případně také souhlas s tím, že po absolvování kurzu budete z této evidence vyřazeni. Zde upozorníme, že termínem ,,zájemce o zaměstnání“ je myšlena i změna pracovní pozice a zvýšení kvalifikace v rámci Vaší současné firmy s tím, že právě vyšší kvalifikace a školení Vám k tomu může napomoci. Program je i samozřejmě zaměřený na osoby, které aktivně hledají pracovní uplatnění.
Jako evidovaný zájemce máte právo požádat, zda by se Úřad práce podílel či spolupodílel na úhradě nákladů za kurz. Skutečnost, že jste vedeni v evidenci jako zájemce o zaměstnání Úřad práce ČR nikam nenahlašuje. Evidovaným zájemcem o zaměstnání může být například osoba zaměstnaná, osoba podnikající, osoba na mateřské či rodičovské dovolené.

Jak podat žádost?

1. krok
Vyberte si kurz, přihlaste se prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a jednoduše vyplňte a odešlete přihlášku. Přihlášení skrze Identitu občana většina z nás již používá, většinou pro přihlášení do bankovních institucí, nebo do datové schránky. Pokud bude přihláška kompletní, vše vyřídíte on-line a nemusíte na pobočku Úřadu práce. O všem budete průběžně informováni do mailu nebo ve Vašem účtu na portálu MPSV. Náš tým je Vám samozřejmě k dispozici a poradí Vám jak vše vyplnit správně.

2. krok
Vzdělavatel zkontroluje, že splňujete podmínky pro účast na kurzu, přihlášku schválí a ta poté putuje ke schválení Úřadem práce.

3. krok
Po schválení přihlášky Úřadem práce uvidíte ve svém účtu na Portálu MPSV potvrzení s informacemi o výši a podmínkách úhrady ze strany Úřadu práce. Jestliže jste se přihlásili na kurz dalšího vzdělávání, vzdělavatel Vám ve Vašem účtu na Portálu MPSV předá fakturu k zaplacení 18 % z celkové ceny kurzu. Ta je klíčová a musíte ji zaplatit. Po jejím uhrazení můžete nastoupit na kurz.

4. krok
Po ukončení kurzu vzdělavatel vloží k Vašemu účtu na Portálu MPSV konečnou fakturu a pokud jste kurz úspěšně ukončili, tak i osvědčení. Při splnění všech podmínek uvedených v potvrzení o úhradě za Vás Úřad práce zaplatí příspěvek až do výše zmíněných 82 %, maximálně však 50 tisíc Kč (tuto částku je možné vyčerpat i částečně na různé kurzy a to v období tří let). Jestliže podmínky splněny nebudou, uhradit fakturu budete muset sami.

Zaujala Vás nabídka dotačního programu?

Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat, aby zlepšil své postavení na trhu práce. Můžete pracovat, podnikat, studovat nebo být na rodičovské dovolené. Stačí, když si vyberete kurz a vyplníte do přihlášky vše potřebné. U každého kurzu vidíte, kolik z částky hradí Úřad práce a kolik Vy.

Ze kterých kurzů můžete vybírat? Zde je přehled schválených kurzů:

Na jednotlivá školení se můžete po jejich rozkliknutí registrovat na stránkách úřadu práce.