Vysvětlíme Vám, co učíme Vaše Lean specialisty, technology a řídící pracovníky. Důraz bude kladen na vztah LEAN k podnikové strategii a Industry 4.0.


Pochopíte více než 30 Lean technik, které odpovídají osnovám našich certifikačních kurzů LEAN EXPERT. Celkový výklad bude veden z pohledu řídícího manažera či majitele továrny. Máme pro Vás připraveny desítky studií, zamyšlení, ukázek, videí. Po celou dobu školení bude velmi podporován benchmarking mezi účastníky. Zapojíme Vás do výuky! Připravte si dotazy a ukázky Vašich problémů. Společně nalezneme nasměrování a řešení. Každé ze tří základních oblastí věnujeme třetinu našeho kurzu. Zaměříme se na klíčové milníky, aplikaci jednotlivých technik do celkové strategie společnosti. Večer budeme pokračovat volnou diskuzí, ať již na procházce večerní Prahou, nebo na skvělé večeři.

Oblast první – Value Stream Mapping

Lean Value Stream Expert je komplexní program, který zahrnuje principy, metodiku a nástroje používané při mapování, analýze a zlepšování hodnotových toků. Pochopíte, jak se realizuje detailní rozbor pracoviště, linky a výrobního procesu jako celku. Budete intenzivně používat hodnotové analýzy, i nové techniky 3Z, 3X. Samostatně sestavíme studii propustnosti a vybalancovanosti procesu. Pochopíte a vlastnoručně sestavíte VSM mapu. Povedeme debaty, proč některým firmách VSM technika přináší extrémní benefity a u jiných je jen admistrativní přítěží. Budeme diskutovat propojení firemní strategie a VSM techniky. Budeme prezentovat postupy z více než 150 realizací VSM v českém a slovenském průmyslu a službách.

Oblast druhá – Flow

Podrobně se zaměříme na techniky rychlé změny výroby. Naučíme Vás realizaci klasické techniky SMED, i nové progresivní workshopové nástroje 3X a 1X. Kombinujeme výklad teorie a praktická cvičení. Výklad doplňujeme praktickými poznatky z dílenské praxe v odvětvích automotive, elektrotechnického, stavebního, medicínského průmyslu a strojírenství. Pochopíte, jak může Váš tým efektivně řídit a ovlivnit omezení daná stroji, úzkými místy procesu, či variabilitou lidské práce. Zaměříme se na MES systémy a jejich efektivní nastavení, vizualizaci i signalizaci klíčových okamžiků pro průchodnost a výkon pracovišť.

Oblast třetí – Logistika a zásobování

Ukážeme Vám postup Lean analýzy interní logistiky na všech standardních činnostech továrny – rampa, příjem, vstupní kontrola, zaskladnění, přeskladnění, vyskladnění, zásobování na pracoviště, pohyb na pracovišti. Budeme se věnovat jednotlivým typům používané techniky – ruční práce, VZV, systémové zakladače, logistické vlaky, kardex, automatické sklady, AGV. Pochopíte, jak nasměřovat a řídit týmy zásobující materiálem Vaši výrobu. Provážeme předchozí znalosti do celkového dynamického mechanismu.

Praktické příklady, které uslyšíte:

  • Zvýšení produktivity CNC strojů o 20 % v jednodenním workshopu
  • Průchod zakázky skrze skupinu pracoviště redukovaný z 15 dnů na 1 den
  • Zvýšení produktivity práce montážní linky o 160 %
  • Zkrácení přestavby lisu o 96 % za 5 hodin práce
  • Vyskladnění ve třetinovém čase se třetinovým týmem

Strategie, které budeme diskutovat:

  • Neznám lean a chtěl bych začít s implementací. Co získám, jak na to?
  • Mám lean oddělení, produktivita továrny se zlepšuje. Co dále, kde jsou možnosti a hranice úspěchu?
  • Nakupuji roboty, automatizuji. Jak definovat a ověřit, že nakupuji štíhlá řešení?